به گزارش روابط عمومی  شرکت مروارید هامون، با تکیه برتوان تخصصی داخلی، نصب دستگاه کراچر ۶ تنی برای بهبود فرآیند تولید، ارتقای سطح کیفیت محصولات پودر و افزایش رضایتمندی مشتریان، با موفقیت انجام شد. طراحی و تولید دستگاه کراچر که با استفاده از توان تولید داخلی بوده‌ است، ضمن ارتقای کیفیت محصولات، باعث پایداری فرآیند …

نصب دستگاه کراچر دوم، سرآغاز بهبود کیفیت پودر شرکت مروارید هامون ادامه مطلب »