شرکت صنعتی مروارید هامون

ارتباط مستقیم با مدیرعامل شرکت مروارید هامون

شما می توانید از طریق تکمیل فرم زیر، نسبت به ثبت پیام خود اقدام نمایید. به شما این اطمینان داده می شود که تمامی پیام ها مستقیما توسط شخص مدیرعامل شرکت مطالعه و نسبت به آن ها دستورات لازم صادر خواهد شد.