مقالات

چرا بازاریابی …؟!!!

چرا بازاریابی …؟!!!

مقدمه:
جهان در ابتدای قرن بیست و یکم با تحولات بسیار شگرفی روبرو شده است . قابلیت رو به افزایش کشورهای خاور دور در عرصه بازارهای جهانی ، یکپارچه شدن کشورهای اروپایی و تشکیل حوزه یورو در فضای جغرافیایی و اقتصادی ، تحولات اخیر …

لوله جداری چیست؟

لوله جداری چیست؟

نمایشگاه بین المللی لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده ...