یدالله دهقانی
یدالله دهقانی رئیس هیئت مدیره و معاون بازرگانی
مصطفی سعیدی
مصطفی سعیدی مدیر عامل
پیمان شاهرخی
پیمان شاهرخی عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل
ساناز رمضانی یاسوج
ساناز رمضانی یاسوج عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و استراتژی
علی خاتون فرد
علی خاتون فرد عضوهیئت مدیره