شرکت صنعتی مروارید هامون

سرپرست جدید شرکت مروارید هامون منصوب گردید

سرپرست جدید شرکت مروارید هامون منصوب گردید

طی جلسه‌ای در مورخ 00/10/18 مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید شرکت مروارید هامون، در محل دفترمرکزی این شرکت با حضور جناب آقای حسین معین‌زاد سرپرست محترم هلدینگ شرکت توسعه صنایع بهشهر، جناب آقای امیرعلی نعمت الهی مدیر عامل شرکت مدیریت صنعت شوینده و اعضای محترم هیئت مدیره این شرکت و جمعی از مدیران و معاونین هلدینگ شوینده برگزار گردید.

 

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت مروارید هامون:

 

در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر معین‌زاد و جناب آقای دکتر نعمت‌الهی، اهداف شرکت را تشریح و سپس با معرفی آقای شهریار محمدی‌راد بعنوان سرپرست جدیـد شرکت مرواریـد هامون از زحمات آقای دکتر ناظمی در زمان تصدی سمت و زحمات محمدرضا خبازکناری و احمد رویایی، اعضای سابق هیئت مدیره تشکر و قدردانی نمودند و ضمن تاکید بر راه اندازی خط تولید و فروش و گرفتن کارت بازرگانی برای شرکت، ابراز امیدواری کردند که روند رو به رشد این شرکت با حضور جناب آقای مهندس محمدی‌راد ادامه دار باشد. اعضای محتـرم هیئت مدیره شرکت مرواریدهامون نیز ضمن قدردانی از جناب آقای دکتر فرزادناظمی تصریح کردند: خوشبختانه طی ماه‌های گذشته اقدامات موثری در تولید کارخانه صورت گرفته است که نشان از تلاش و عملکرد شایسته کلیه کارکنان و مدیران این مجموعه دارد.

آقای دکتر ناظمی نیز ضمن تشکر از کلیه مدیران و اعضای محترم هیئت مدیره ابراز امیدواری نمودند که با همدلی پرسنل و تلاش و پشتکار کلیه عوامل بتوان ضمن راه اندازی هرچه بهتر خط تولید و فروش، در آینده نزدیک شاهد رسیدن به ظرفیت اسمی کارخانه باشیم.

در ادامه آقای مهندس محمدی‌راد سرپرست جدید شرکت مرواریدهامون نیز ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر ناظمی تصریح نمودند که با استفاده حداکثری از پتانسیل و منابع داخلی و منطقه ای می‌توان پس از گرفتن کارت بازرگانی این شرکت، به هدف شرکت که همان رسیدن به ظرفیت اسمی کارخانه است دست یابیم.

در پایان آقای دکتر نعمت‌الهی ضمن قدردانی از همکاران و مدیران حاضر، ابراز امیدواری کردند اهداف و برنامه‌های پیش رو در مجموعه شرکت مرواریدهامون ادامه دهنده اقدامات گذشته باشد.

 

اتمام پیام.//