شرکت صنعتی مروارید هامون

تجلیل از یونس سالاری نسب، کارگر مدافع حرم شرکت مروارید هامون

تجلیل از یونس سالاری نسب، کارگر مدافع حرم شرکت مروارید هامون

صبح امروز دهم خرداد ماه آقای شهرام اخلاق دوست، مدیر کل حراست بانک ملی به همراه آقایان مزینانی، رئیس اداره حراست شرکتها، سبزی، معاون پرسنلی حراست بانک ملی، سبحانی، رئیس حراست بانک ملی زاهدان و قلی پور کارشناس حراست بانک ملی از کارخانه و خطوط تولید مروارید هامون. بازدید کردند.

طی این دیدار یک ساعته که به منظور آشنایی کلی با مجموعه تولید مروارید هامون برگزار شد. از یونس سالاری نسب کارگر مدافع حرم شرکت مروارید هامون با اهدا تابلو یادبودی تجلیل شد.

ارسال نظر